47 views |0 comments

Kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm nay là hơn 711.700 tỷ đồng, Thủ tướng yêu cầu giải ngân trên 95% số này và không trả lại vốn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy