56 views |0 comments

Ngoài chỉ đạo bộ, ngành tháo gỡ cho bất động sản, Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, chú trọng nhà ở vừa túi tiền hơn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy