62 views |0 comments

Các cấp ngành, địa phương được giao tháo gỡ thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, điều kiện kinh doanh để hỗ trợ và thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy