50 views |0 comments

Thủ tướng nói phải đẩy mạnh ngoại giao kinh tế để thu hút đầu tư chất lượng cao từ các tập đoàn đa quốc gia, nguồn lực cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững đất nước.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy