37 views |0 comments

Thủ tướng lưu ý Ngân hàng Nhà nước khi xây dựng phương án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nhất là ngân hàng yếu kém, SCB bảo đảm minh bạch, không thất thoát tài sản.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy