67 views |0 comments

Đánh giá kinh tế Việt Nam – Nhật Bản có tính bổ sung cao, Thủ tướng nói hai nước có nhiều dư địa hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực mới.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy