56 views |0 comments

Chính phủ sẽ sớm đưa ra giải pháp thu hút, hỗ trợ khác ngoài thuế để khuyến khích nhà đầu tư hiện hữu và dự án mới nếu áp thuế tối thiểu toàn cầu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy