40 views |0 comments

Để thúc đẩy sản xuất, tạo sinh kế cho hàng chục triệu lao động ngành lâm – thuỷ sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói sẽ gỡ khó khăn về thị trường, thể chế, vốn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy