38 views |0 comments

Bộ Công an, Xây dựng sẽ rà soát quy định phòng cháy chữa cháy để sửa đổi, đồng thời giảm mạnh thủ tục hành chính theo yêu cầu của Thủ tướng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy