31 views |0 comments

Thanh khoản NVL hôm nay đạt 632 tỷ đồng, cao nhất bốn tháng qua, khi doanh nghiệp này liên tục phát tín hiệu tích cực từ quá trình tái cơ cấu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy