58 views |0 comments

Theo GS. TS Trần Ngọc Đường, chỉ vì cải tạo chung cư cũ gặp khó khăn, Bộ Xây dựng bổ sung quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư là không thoả đáng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy