47 views |0 comments

Tăng trưởng tín dụng tới cuối tháng 3 đạt hơn 2%, theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, một phần do nhiều doanh nghiệp khó khăn, không có nhu cầu vay vốn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy