65 views |0 comments

Ông Hoàng Văn Quang, CEO PVGas được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị PVPower thay ông Hồ Công Kỳ do hết nhiệm kỳ công tác.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy