44 views |0 comments

Với hai nguồn thu lớn từ BOT và bất động sản, CEO Lê Quốc Bình cho biết CII đủ khả năng trả mọi khoản nợ, chuẩn bị trả cổ tức.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy