57 views |0 comments

Kết quả khoan kiểm tra hàm lượng mỏ Núi Pháo mới nhất ghi nhận trữ lượng quặng tại đây có thể khai thác thêm 12 năm, thay vì 8 năm như dự tính năm 2019.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy