55 views |0 comments

Ngoài cam kết giữ giá hàng bình ổn dù chi phí đầu vào tăng 10%, TP HCM sẽ kích cầu thông qua khuyến mãi dựa trên giá gốc.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy