77 views |0 comments

Thành phố có khoảng 116 dự án gặp vướng pháp lý, trong đó có 38 dự án ưu tiên đưa vào diện tập trung xử lý dứt điểm, 7 dự án được xem xét từ tháng 2.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy