33 views |0 comments

Sau gần nửa năm “đóng băng”, doanh nghiệp bất động sản đã quay lại phát hành 23.000 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 3.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy