44 views |0 comments

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng vốn góp là tài sản và quyền tài sản phải được bảo đảm, nhưng cho phép chuyển nhượng ra bên ngoài có thể mất bản chất hợp tác xã.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy