57 views |0 comments

Mạng xã hội của cựu Tổng thống Mỹ không ăn nên làm ra như kỳ vọng ban đầu, khiến tài sản của ông giảm 700 triệu USD so với năm ngoái.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy