36 views |0 comments

Bắc Kinh năm nay kỳ vọng GDP tăng quanh 5%, thận trọng hơn dự báo của giới phân tích, sau khi lỡ mục tiêu năm 2022.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy