59 views |0 comments

Số lao động tại Trung Quốc giảm hơn 41 triệu trong 3 năm qua, phản ánh tác động của Covid-19 và dân số già lên nền kinh tế.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy