62 views |0 comments

Thời gian thông quan hàng hoá với phía Trung Quốc được tăng thêm một giờ so với bình thường, tới 19h hàng ngày, để giảm lượng xe chờ tại các cửa khẩu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy