71 views |0 comments

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nói cách kiểm tra của hải quan đôi khi khiến họ có thể tốn thêm cả trăm triệu đồng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy