66 views |0 comments

Việc buộc giao dịch qua sàn sẽ làm tăng trung gian, chi phí nên Uỷ ban Kinh tế đề nghị cho phép các bên bán bất động sản trên giấy được chọn giao dịch qua sàn hoặc không.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy