42 views |0 comments

Chính phủ muốn quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư, nhưng Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý vì cho rằng can thiệp quyền sở hữu tài sản của người dân.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy