54 views |0 comments

Dự án giải toả công suất cho Nhà máy BOT Vân Phong 1 được đưa vào vận hành, giúp Việt Nam tránh bồi thường 23 tỷ đồng mỗi ngày.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy