58 views |0 comments

VCCI đề xuất chưa bổ sung game online vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì cho rằng lý do áp thuế cùng cách thực hiện khó khả thi.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy