63 views |0 comments

VCCI cho rằng xăng không phải mặt hàng xa xỉ nên đề xuất Bộ Tài chính nghiên cứu bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy