51 views |0 comments

Để doanh nghiệp triển khai dự án đô thị, nhà ở thương mại, VCCI đề xuất Nhà nước hỗ trợ trong thu hồi đất trong trường hợp khó thoả thuận.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy