69 views |0 comments

Phương Tây ngày càng giống Nhật Bản khi kinh tế ảm đạm nhưng không sa thải vì sợ khó tuyển dụng lại khi cần và tương lai dân số già.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy