52 views |0 comments

Chi phí đất, vật tư, nhân công, pháp lý, lãi vay đều tăng, thêm nạn đầu cơ thao túng khiến giá nhà không ngừng đội lên cao, theo chuyên gia.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy