61 views |0 comments

Các điểm mua sắm được bố trí, vận hành chưa phù hợp, thêm kinh tế khó khăn, phí mặt bằng cao có thể khiến khách thuê rời đi, theo chuyên gia.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy