62 views |0 comments

Thế Giới Di Động đóng chuỗi cửa hàng ở Campuchia, chuyển hướng vào Indonesia vì đánh giá thị trường bán lẻ điện thoại, điện máy ở đây sơ khai, tiềm năng doanh thu lớn.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy