62 views |0 comments

Đóng góp của TP HCM vào cơ cấu công nghiệp cả nước giảm dần vì quỹ đất hạn chế, công nghệ phần lớn từ năm 1980, mô hình phát triển cũ và lạc hậu.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy