59 views |0 comments

Với lợi nhuận trước thuế gần 2.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022, ROE đạt 35%, VIB cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 35%.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy