32 views |0 comments

Đưa công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế ảo tăng cường (AR) vào bộ thẻ tín dụng, VIB tiên phong giới thiệu công nghệ thẻ “biết nói” đến người dùng Việt.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy