55 views |0 comments

Bộ Công Thương ước tính cần khoảng 270.000 tỷ đồng (hơn 11,4 tỷ USD) để phát triển hạ tầng dự trữ cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia đến năm 2030.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy