46 views |0 comments

Khi vốn Âu – Mỹ còn dè dặt do kinh tế bất ổn, việc tăng thu hút thêm đầu tư từ nội khối châu Á là một hướng Việt Nam nên tận dụng, theo các chuyên gia.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy