56 views |0 comments

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên hôm nay cho biết Việt Nam và Isarel kết thúc đàm phán, chuẩn bị ký hiệp định thương mại tự do trong năm 2023.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy