60 views |0 comments

Chính phủ đưa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, tới năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy