39 views |0 comments

Cổ phiếu HVN tăng hết biên độ ngay từ lúc thị trường mở cửa và dư mua giá trần hơn 3 triệu đơn vị khi kết thúc phiên sáng.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy