64 views |0 comments

Năm nay, Vincom Retail đặt kế hoạch doanh thu 10.350 tỷ đồng, lợi nhuận 4.680 tỷ đồng – đều là những mức cao nhất từ trước đến nay.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy