62 views |0 comments

Nhà phát triển bất động sản lớn nhất thị trường thu hơn 1,2 tỷ USD trong quý I và thêm hơn 8.000 tỷ đồng doanh thu tài chính từ chuyển nhượng khoản đầu tư.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy