55 views |0 comments

Trong thư gửi cổ đông, huyền thoại đầu tư Warren Buffett cho biết chưa bao giờ mất niềm tin vào kinh tế Mỹ và công ty Berkshire Hathaway của mình.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy