31 views |0 comments

Tỷ phú đầu tư Warren Buffett cho biết ông không phải là người “lựa cổ phiếu” mà “lựa doanh nghiệp”, chỉ đầu tư vào công ty thật sự hiểu rõ.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy