63 views |0 comments

Giá mỗi kg xoài cát Hoà Lộc loại 1 hiện là 70.000 đồng, giảm một nửa so với đầu năm và bằng một phần ba đợt sốt giá năm ngoái.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy