56 views |0 comments

Quý I, kim ngạch xuất khẩu của thành phố ước đạt hơn 10 tỷ USD, giảm gần 17% so cùng kỳ năm ngoái, mức giảm mạnh nhất 22 năm.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy