72 views |0 comments

Yahoo từng thống trị Internet, nhưng việc ngủ quên trên chiến thắng và không có chiến lược phù hợp đã khiến họ phải bán mình.

Share

    Post comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Lên ĐầuGenerated by Feedzy